Gezins Fiets Puzzel Tocht & BBQ 2017

Gezins Fiets Puzzel Tocht & BBQ 2017

Jawel! Op 17 juni zal de jaarlijkse GFPT en de BBQ plaatsvinden. Naast het zomerkamp DE afsluiter van het seizoen!!

Aangezien we willen weten hoeveel verkeersregelaars er ingezet moeten worden en ook of we alle slagers in de regio aan het werk moeten zetten, hebben we een formulier gemaakt zodat jij en je familie je kunt opgeven!

Ben je dus lid van De Bison en wil je (en je familie en vriendjes zijn ook welkom!) meedoen? Geef je dan snel op!

De volgende informatie is dan van Lees de rest van dit bericht

Welpen hadden toffe opkomst!

Welpen hadden toffe opkomst!

Afgelopen zaterdag hadden de Welpen een super gezellige en toffe opkomst! Alle Welpen vermaakte zich uitermate goed, er werd hard gestreden om de smokkelaars tegen te houden en hun te ontzien van hun buit. Eveneens stonden alle Welpen in een kring om, tontrekken, de strijd aan te gaan met de andere Welpen. Zo stond op een gegeven moment zelfs nieuwkomer Melle in de finale met de leiding omdat hij het slim aangepakte.

Al met al een geslaagde opkomst! Fijne vakantie en tot gauw! De eerst volgende opkomst is 13 mei.

Ben jij er 19 april bij?

Ben jij er 19 april bij?

Op de vooravond van de verjaardag van De Bison, zal de jaarlijkse ALV oftewel, de Algemene Leden Vergadering gehouden worden.

Klinkt wellicht als saai, maar dat is het niet! Naast dat het verleden, heden & de toekomst van De Bison besproken wordt, zullen de speltakken geheime zaken onthullen over de zomerkampen!!! Super interessant dus! En wellicht ben je nu toe aan een omgeving waar je stem wel gehoord wordt!

Mocht je oppas moeten regelen, dan kan je dat het beste tot 22.30 uur doen. We richten erop om om 22.00 uur klaar te zijn. Er zal aansluitend de mogelijkheid zijn om een klein borreltje te drinken (bij voldoende animo).

De Bison is om 19.30 uur open voor een kop koffie en om de stukken / verslagen in te zien.

Het volgende programma zal worden afgewerkt:

Agenda:
———————————————————
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel
1. Verslag 2016
2. Begroting 2018
3. Vaststellen contributie 2017/2018
6. Verslag van de Kascontrole commissie boekjaar 2016
7. Samenstellen van de Kastcontrole commissie boekjaar 2017
8. bestuurszaken
1. be√ędiging nieuwe voorzitter
2. Vacature groepsbegeleidster
3. Vacature algemeen lid
4. Groei van de speltakken
9. Rondvraag
10. Sluiting
PAUZE

Na de pauze…. de zomerkampen!
———————————————————

We zien je dan!

Met vriendelijke groet,

Namens het verenigingsbestuur,
Evert van Rossum