Startdag leiding en besturen

Startdag leiding en besturen

De vakantie voorbij, scholen weer begonnen en ook onze groep is weer gestart.

Dit doen we op dezelfde manier als vorig jaar we starten met een inspiratie / voorbereidingsdag.

We borduren als leiding en besturen verder op de speerpunten die we samen bij de start van het seizoen 2019 – 2020 hebben geformuleerd:

Zaterdag 5 september hebben we, met deze punten in het achterhoofd, gesproken over samenwerking. Samenwerking als speltak-team, samenwerking binnen het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur maar vooral hoe werken we samen met elkaar.

Om daar een goed beeld van te krijgen hebben we binnen een carroussel van 2 uur gesproken over en hierin gekeken naar de samenwerking in het team, en zijn wensen en verwachtingen uitgesproken binnen de teams en naar elkaar. Hier zijn punten uit naar voren gekomen die we de komende tijd verder gaan uitwerken. Ook is een begin gemaakt met de programmering de komende maanden.

De middag gebruiken we om de eerste stappen te zetten in ons nieuwe lustrum jaar. Dit jaar bestaat de Bison 110 jaar!

Dennis, Evert en Arne hebben samen nagedacht over ons jubileumkamp wat natuurlijk niet mag ontbreken in dit jaar. Dit kamp zal plaatsvinden van 17-24 juli 2021. Dit is voor alle leden, stamleden en bestuur. Ook dit Lustrum kamp zal plaatsvinden in het buitenland.

Het Thema van het Lustrumjaar wordt binnenkort bekend gemaakt en dit thema zal ook in de programmering een prominente plek innemen.

Na deze intensieve dag hebben we  met zijn allen heerlijk genoten van een Surinaams buffet.

Wanneer jullie naar aanleiding van deze dag vragen hebben of wanneer je mee wil denken of een functie wil vervullen binnen het bestuur, neem dan contact op met Gert Jan Schut.

Op 11 en 12 september verwachten wij weer alle jeugdleden op de bekende tijd. U kan uw kind afzetten bij de Bison en dient daarna (helaas) zo snel mogelijk weer te vertrekken.

Met vriendelijke groet

Erik te Winkel

Voorzitter Verenigingsbestuur 

Aanmelden Barbecue

Aanmelden Barbecue

Jaarlijks organiseert de Bison aan het eind van het seizoen de gezinsfietstocht en barbecue. Vanwege de Corona restricties wordt het dit jaar iets anders. 

We willen met alle jeugdleden; welpen, scouts en rowans, op zaterdag 4 juli gaan barbecueën, elke speltak op zijn eigen plek bij het gebouw. 

Alleen de welpen mogen één ouder meenemen naar de barbecue. Verder is het dit jaar helaas zonder volwassenen en stamleden.

Omdat we voor elke activiteit toestemming bij de gemeente moeten aanvragen, willen wij graag zo snel mogelijk weten hoeveel jeugdleden en ouders (van de welpen) er aanwezig zullen zijn!

GRAAG AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE LINK VOOR DINSDAG AANSTAANDE (30 JUNI)!

AANMELDEN BARBECUE

De barbecue wordt aangeboden door het bestuur, daar zijn dus geen kosten aan verbonden! 

Voor de consumpties vragen wij een kleine bijdrage.

Start barbecue: 17.00u en duurt tot max. 20.00u.

Wij hopen dat alle jeugdleden erbij kunnen zijn!

Een hartelijke groet van leiding en bestuur 

Belangrijke info 9 mei; START OPKOMSTEN WELPEN!

Belangrijke info 9 mei; START OPKOMSTEN WELPEN!

Beste ouders/verzorgers van onze (Sjors Sportief) welpen,

Hartelijk bedankt voor jullie reacties. Super leuk, we zullen morgen weer starten met 18 jongens!

De welpenleiding heeft er weer zin in!! Ook van de gemeente hebben wij toestemming om weer te starten met onze opkomsten.

Om alles goed te laten verlopen hieronder een aantal belangrijke aanwijzingen:

Start- en eindtijd:

Om zoveel mogelijk het brengen en halen met de andere scoutinggroepen te spreiden, zullen wij vanaf morgen met de opkomst starten om 14.15u en eindigen wij om 16.15u. Dat betekent dat wij iets eerder starten en klaar zijn. Wij hopen dat dat voor iedereen haalbaar is, anders horen wij dat graag.

Brengen en halen:

Ook het brengen en halen zal komende tijd anders zijn.

Er mogen geen ouders bij de scoutinggebouwen komen en de parkeerplaats is afgesloten. Daarom wordt er van jullie verwacht dat je je zoon aflevert bij het begin van de Boskant, bij de vijver (zie hieronder groene cirkel) en daarna direct vertrekt (‘kiss and ride’).

->Kom op de fiets zodat er snel afscheid genomen kan worden en er geen file ontstaat zodat de bewoners er weinig last van ondervinden! Wij zullen de fietssleutels van de jongens tijdens de opkomst in bewaring houden.

Er staan 2 bestuursleden op deze plek (morgen August en Inno) om jullie zoon op te vangen. ->Wij verwachten jullie daar om 14.05/14.10u.

Samen lopen zij naar de Bison en dan kan de opkomst om 14.15u beginnen.

Om 16.15u zullen de jongens weer op deze plek staan waar jullie ze zo snel mogelijk weer mee kunnen nemen. 

Bij het Bisongebouw:

Het gebouw mag niet gebruikt worden. Dat betekent dat ook het toilet in principe is afgesloten.

->Laat je zoon voor vertrek thuis nog naar de wc gaan! Alleen bij echt hoge nood is het toegankelijk.

De leiding moet zich zoveel mogelijk aan de 1,5m afstand houden, naar elkaar, maar ook naar de jongens. Willen jullie dit ook aan je zoon melden? Een ‘high five’ zit er voorlopig nog niet in!

De stichting heeft ervoor gezorgd dat er de mogelijkheid is tot het buiten wassen van handen en er zijn doekjes en handalcohol aanwezig.

Als bijlage nogmaals de veiligheids- en hygiënemaatregelen die daarvoor zijn opgesteld, wij verwachten dat jullie deze doorgelezen hebben en je daaraan houdt.

Omdat wij op een lijst bijhouden welke welpen er gebracht zijn, is het echt noodzakelijk om van tevoren door te geven als je zoon niet of te laat komt!

Dit kan via Maarten; 06-30058237 of Heleen 06-15023074

Bij vragen horen wij het graag!

Tot zaterdag!

Met vriendelijke groet,

Maarten (Hathi), Sjoerd (Bagheera), Nordin (Chill), Tamara (Raksha), Jesse (Mang) en bestuur.