Uncategorized

Belangrijke info 9 mei; START OPKOMSTEN WELPEN!

Belangrijke info 9 mei; START OPKOMSTEN WELPEN!

Beste ouders/verzorgers van onze (Sjors Sportief) welpen,

Hartelijk bedankt voor jullie reacties. Super leuk, we zullen morgen weer starten met 18 jongens!

De welpenleiding heeft er weer zin in!! Ook van de gemeente hebben wij toestemming om weer te starten met onze opkomsten.

Om alles goed te laten verlopen hieronder een aantal belangrijke aanwijzingen:

Start- en eindtijd:

Om zoveel mogelijk het brengen en halen met de andere scoutinggroepen te spreiden, zullen wij vanaf morgen met de opkomst starten om 14.15u en eindigen wij om 16.15u. Dat betekent dat wij iets eerder starten en klaar zijn. Wij hopen dat dat voor iedereen haalbaar is, anders horen wij dat graag.

Brengen en halen:

Ook het brengen en halen zal komende tijd anders zijn.

Er mogen geen ouders bij de scoutinggebouwen komen en de parkeerplaats is afgesloten. Daarom wordt er van jullie verwacht dat je je zoon aflevert bij het begin van de Boskant, bij de vijver (zie hieronder groene cirkel) en daarna direct vertrekt (‘kiss and ride’).

->Kom op de fiets zodat er snel afscheid genomen kan worden en er geen file ontstaat zodat de bewoners er weinig last van ondervinden! Wij zullen de fietssleutels van de jongens tijdens de opkomst in bewaring houden.

Er staan 2 bestuursleden op deze plek (morgen August en Inno) om jullie zoon op te vangen. ->Wij verwachten jullie daar om 14.05/14.10u.

Samen lopen zij naar de Bison en dan kan de opkomst om 14.15u beginnen.

Om 16.15u zullen de jongens weer op deze plek staan waar jullie ze zo snel mogelijk weer mee kunnen nemen. 

Bij het Bisongebouw:

Het gebouw mag niet gebruikt worden. Dat betekent dat ook het toilet in principe is afgesloten.

->Laat je zoon voor vertrek thuis nog naar de wc gaan! Alleen bij echt hoge nood is het toegankelijk.

De leiding moet zich zoveel mogelijk aan de 1,5m afstand houden, naar elkaar, maar ook naar de jongens. Willen jullie dit ook aan je zoon melden? Een ‘high five’ zit er voorlopig nog niet in!

De stichting heeft ervoor gezorgd dat er de mogelijkheid is tot het buiten wassen van handen en er zijn doekjes en handalcohol aanwezig.

Als bijlage nogmaals de veiligheids- en hygiënemaatregelen die daarvoor zijn opgesteld, wij verwachten dat jullie deze doorgelezen hebben en je daaraan houdt.

Omdat wij op een lijst bijhouden welke welpen er gebracht zijn, is het echt noodzakelijk om van tevoren door te geven als je zoon niet of te laat komt!

Dit kan via Maarten; 06-30058237 of Heleen 06-15023074

Bij vragen horen wij het graag!

Tot zaterdag!

Met vriendelijke groet,

Maarten (Hathi), Sjoerd (Bagheera), Nordin (Chill), Tamara (Raksha), Jesse (Mang) en bestuur.

ALV en Jaarverslag 2019

ALV en Jaarverslag 2019

Beste bison’ers,
We proberen zo goed en zo kwaad als het gaat onze groep draaiende te houden in deze vreemde tijd.
Dit doen we d.m.v. digitale opkomsten voor de leden en digitale vergaderingen voor vereniging en bestuur.
Belangrijke data in de jaaragenda proberen we zoveel mogelijk te volgen.
Eén datum in deze agenda is de ALV.
In de volgende slides zullen we jullie het jaarverslag van Inno toesturen over het afgelopen jaar 2019.
Ook zullen we jullie de financiële handel en wandel van vereniging en stichting laten zien, dit alles zonder de persoonlijke toevoegingen van onze penningmeesters.
Deze jaarrekeningen zijn nog niet door een kascommissie tegen het licht gehouden maar we willen jullie wel openheid van zaken
geven zoals jullie gewend zijn.
Wanneer de situatie dit toelaat zullen wij de kascommissie(s) de volledige handel en wandel laten controleren en hun
terugkoppeling en aanbevelingen met jullie delen.
Wij vertrouwen erop jullie zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd.

Mochten er vragen zijn stuur deze dan naar het volgende mail
adres Info@debison.nl
Wij zullen de vragen verzamelen en in een antwoord document naar iedereen terug sturen.
Hartelijk dank voor jullie begrip en houd vol.

Met vriendelijke groet mede namens het bestuur,
Erik te Winkel
Voorzitter verenigingsbestuur.

Jaarverslag 2019 geschreven door Inno

Beste (oud) leden, ouders, verzorgers en vrienden van Scoutinggroep “De Bison”.

Weekend, vrijdagavond, zaterdagmiddag. Menigeen kijkt naar buiten. Is het zonnig? Blijft het droog? Kunnen we wat gaan ondernemen? Voor ons Bisonners, is dit geen vraag. Natuurlijk gaan we naar buiten, natuurlijk gaan we wat doen!

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scoutinggroep “De Bison” besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren respect te hebben voor de ander door samen te werken. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. Graag wil ik u op de hoogte brengen van de hoogtepunten  wat er in 2019 binnen onze scoutinggroep “De Bison” is gebeurd.

Wij kijken terug naar een mooi scoutingjaar. Een jaar vol activiteiten voor onze leden. De wekelijkse opkomsten, de kampen, de weekenden en de gezamenlijke activiteiten. Grof geschat hebben we er samen voor gezorgd dat onze leden meer dan 400 uur leuk, creatief, uitdagend bezig zijn geweest bij scoutinggroep “De Bison”. Een prestatie waar we trots op mogen zijn.

Naast de vaste leiding die zich wekelijks ontfermt over ons kroost is er een kleine groep vrijwilligers op de achtergrond die ervoor zorgt dat de groep draait. Onderhoud van het gebouw en terrein, officiële vergaderingen, administratie en financiën, nadenken over de toekomst. Niet altijd even zichtbaar maar ook hier zetten mensen zich enthousiast in.

Onmisbaar tenslotte zijn natuurlijk onze leden. Zonder actieve leden geen vitale groep. Indrukwekkend hoe onze groep jaar na jaar weer nieuwe jongens weet aan te trekken en het tekent de goede sfeer dat de 17_ en 18 jarigen blijven hangen. In de tussenliggende jaren hebben zij bij de welpen, scouts en rowans een fijne tijd.

Dit is het jaar 2019:

januari:

De eerste opkomst in 2019 is de traditioneel geworden boerenkool- cq stamppottenmaaltijd. Terwijl de jeugdleden zich vermaken bij de bowlingbaan in Utrecht staat in de keuken van “De Bison” een team klaar om te koken. Naast de vertrouwde boerenkool, dit jaar ook weer de zuurkool en hutspot welke sinds 2018 is toegevoegd. Aan de maaltijd nemen ruim 80 personen deel. De nieuwjaarsborrel aansluitend aan de maaltijd is altijd een gezellig moment om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje het beste te wensen voor het komende jaar.

februari:

Deze maand komt gemeente Zeist, buurtbewoners en scoutinggroepen bij elkaar voor hun jaarlijks overleg. Één van de agendapunten dit keer is wederom het veelvoudig gebruik van de scoutinggebouwen en de daarmee gepaard gaande overlast. Overlast van scoutingactiviteiten kunnen de buurtbewoners enigszins accepteren maar  overlast veroorzaakt door kinderopvang, buitenschoolse opvang en schoolkampen blijft voor hen een groot probleem en wordt niet wenselijk geacht. Ook de toename van de verkeersbewegingen aan de Boskant en het parkeren van voertuigen aan de Boskant is voor veel buurtbewoners een grote ergernis.

maart:

Deze maand doet onze groep mee met NL DOET.  Het initiatief komt van het Oranje Fonds en ieder jaar in maart  is het zover. De grootste vrijwilligersactie van Nederland, om iedereen op een laagdrempelige manier te laten ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te zetten. Onze groep heeft diverse klussen aangemeld maar helaas door gebrek aan vrijwilligers valt deze dag voor onze groep in het water en kunnen de klussen niet uitgevoerd worden.

Op initiatief van het verenigingsbestuur van “De Bison” is er deze maand ook een overleg met de gezamenlijke scoutinggroepen van het Padvinderslaantje. In dit overleg wordt er gesproken over diverse onderwerpen welke voor alle scoutinggroepen van het Laantje van belang zijn. Te denken valt hier bv voor een gezamenlijke Open Dag, de problemen met de buurtbewoners, het onderhoud van de kampvuurkuil, uitwisselen van elkaars ideeën etc. Het zal zeker een inspirerende avond  worden.

Begin maart start ook Sjors Sportief. Belangstellenden kunnen dan een aantal weken meedraaien met onze scoutingactiviteiten om kennis te maken met het “spel van verkennen”.

april:

Begin april staan de Regionale Scout Wedstrijden op het programma en ook onze scouts doen hieraan mee. Een weekend vol scoutingactiviteiten en beproevingen staan onze scouts te wachten. Met een goede voorbereiding, samenwerking een flinke dosis creativiteit en humor werd uiteindelijk de 14e plaats bereikt.

Op zaterdagmiddag en avond van 13 april staat de Algemene Ledenvergadering van onze scoutinggroep op het programma. Tijdens deze ALV zal het verenigingsbestuur verantwoording afleggen over haar beleid in 2018 en zal het jaarverslag en de financiële stukken over 2018 gepresenteerd worden. Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

juli:

Op zaterdag 6 juli zal de afsluiting van ons scoutingseizoen plaatsvinden met de bekende BBQ middag.

Het hoogtepunt waar elke welp, scout of rowan naar uitkijkt zal gehouden worden in de week van 20 t/m 27 juli. In deze week zullen de zomerkampen plaatsvinden. De welpen en scouts zullen hun kamp laten plaatsvinden in Zuidlaren en de rowans zullen hun kampement opslaan in Brexbachtal, Duitsland.  De welpen gaan op wereldreis  en zullen landen aandoen als Mexico, China, Amerika, Schotland, Duitsland, Italie en Nederland. Scouts gaan een festivalweek tegemoet “Scouts On Tour”. De rowans zullen zich deze week zeker op hun eigen manier vermaken.

augustus & september:

31 augustus en 1 september komen leiding, verenigings- & stichtingsbestuur bijeen, op het scoutingcentrum Buitenzorg, te Baarn, voor het startweekend. In dit weekend zal geprobeerd worden om een goede fundering neer te zetten waarop vervolgens de programma’s  kunnen worden opgebouwd.  De interessegebieden van Scouting Nederland zullen hier een belangrijke rol in gaan spelen.

De Scout In, het tweejaarlijkse evenement van Scouting Nederland, staat in het derde weekend van september op het programma. Ondanks dat het bestuur de leiding  hierin financieel wil ondersteunen, door 50% van de deelnemerskosten te vergoeden, is de animo vanuit de groep dit keer nihil.

Begin september zal  het 109e verenigingsjaar van start gaan.  Eind september zal voor de scouts een primitief weekend plaatsvinden op het PBC Austerlitz. Tijdens dit weekend zullen ook de overgevlogen welpen worden geïnstalleerd.

oktober:

Begin oktober zal een oudermiddag plaatsvinden waarin de groep de resultaten van het startweekend presenteert. De speltakken maken hun ideeën voor het seizoen bekend en er is natuurlijk mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De welpen gaan deze maand werken aan een insectenhotel en aan een groentetuin.

december:

Eind december zullen de winterkampen plaatsvinden. De welpen gaan op voor hun kookinsigne en koken voor o.a. hun ouders een feestelijke maaltijd. De scouts hebben hun jaarlijkse winterdropping en de rowans hebben een hike op het programma staan.

Dit jaarverslag geeft u een kleine opsomming van onze activiteiten. Elke week zijn jonge mensen bezig om hun kleine medemens een plezierige, leerzame en uitdagende tijd te bieden.

De verschrikkeljarige bieravond 29 februari 2019

De verschrikkeljarige bieravond 29 februari 2019

Beste Bison vrienden en vriendinnen!

Op 29 februari vindt de “verschrikkeljarige” Bison Bier Avond plaats! Deze zal in het teken staan van “HOP 2020”.

Tijdens de avond vertel ik over het moderne “HOP-pen” in de brouwerij en gaan we een unieke collectie gehopte bieren proeven. Er zal een kleine entree geheven worden – de opbrengst van de avond is bestemd voor het Stamkamp. De aanvang is 20 uur. Iedereen (leden, ouders, vrienden/-innen van …) is welkom!!

Geef u op via: augustbekkers@debison.nl

Inschrijven verplicht – er is een toelatingslimiet van toepassing

Tweedaagse Hike 2018 – Meld je aan!!

Tweedaagse Hike 2018 – Meld je aan!!

Later deze maand is de Tweedaagse Hike er weer. In deze mail wat praktische informatie. Deels een herhaling, deels nieuw.

Waar: Japan. Of niet. Met OV ca twee uur, met de auto wat minder.
Wanneer: vrijdag 24 augustus tm zondag 26 augustus.
Tijd: Verrassing. Maar plan alles zo in dat je rond 17:00 je huis moet verlaten; dan kan het altijd meevallen.
Weekendvulling: Vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanaf de aanvang loop je tot ongeveer begin van zaterdagavond. Tussendoor slaap je in de buitenlucht tenzij je een tent mee hebt genomen. Na de hike is het ontspannen tot zondag begin van de middag.
Hoe: In groepjes van minimaal 2 en maximaal 5 personen
Voor wie: voor iedereen met de rowanleeftijd of ouder. Ook voor niet-leden

Aanmelden:
stap1: 40 euro overmaken naar NL69 INGB 0001 0934 23 tnv Scoutinggroep De Bison. Vemeld daarbij ‘Hike2018 [je naam]’.
stap2: Laat één groepslid een mailtje sturen naar fritsmensink@debison.nl met daarin
-alle namen
-alle mailadressen van groepsleden
-alle 06-nummers van die leden
-EN jullie groepsnaam.

We kunnen niet meer zonder, dus ook dit jaar weer ‘de hike-app’; www.hike-app.nl. Zoek je account op of maak een account aan. Andere website dan vorig jaar, maar je account is gewoon overgezet.
Behalve voor de hike-app, heb je je telefoon vast ook voor andere puzzels nodig. Regel dus powerbanks, kijk hoe je de energieslurpende apps uit kan zetten en zorg dat er nog wat data in je bundel hebt zitten.

Als er in de dagen voor de hike al wat puntjes te sprokkelen zijn, dan zou het kunnen dan tips daarover op facebook staan:https://www.facebook.com/events/357501381417935/.

Als er vragen zijn, app, bel of mail ons.
Frits, Bob, Stijn, Chiron