Uw zoon is lid van scoutinggroep De Bison. Wat moet u dan eigenlijk allemaal weten?
Hieronder is wat meer informatie te vinden.

De leiding van alle speltakken krijgen voor het leiding geven geen financiële vergoeding. Zij doen dit slechts omdat ze het leuk vinden om uw kind iets mee te geven voor de toekomst. De missie van Scouting Nederland is dan ook: “Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.” Tevens volgen zij trainingen van Scouting Nederland om deskundig met uw kind om te gaan.

Een handje helpen?
Binnen de Bison zijn er soms klusjes die nodig gedaan moeten worden, maar waar de begeleiding en jeugdleden niet aan toe komen of niet in staat zijn deze uit te voeren. Men kan hierbij denken aan het rijden van kinderen als een speltak vervoer tekort komt, een keertje koken bij een kamp of het doen van een klusje in het clubhuis. Om deze nood te ledigen zijn de “Bisondere BisonVrienden” (BBV-ers) opgericht.

Meer informatie over bijvoorbeeld kampen is hier te vinden:
Oudermiddag Welpen
Scouts presentatie

Voor andere of meer informatie of zaken die niet duidelijk zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leiding.

Wat is scouting
Spel is het toverwoord. En liefst met veel avontuur. Om te spelen moet je je fantasie gebruiken, dat maakt het spannend en boeiend. In teamverband kun je meer dan je denkt. Scouts spelen en werken in kleine groepen. Ze helpen en leren zo van alles. Een spoor in het bos is sneller gevonden als je samen zoekt. Een vlot of een schuilhut is samen sneller gebouwd. Bovendien is het samen doen gewoon veel gezelliger!

Scouting biedt kansen voor later. Scouting geeft jongeren de kans hun eigen kwaliteiten te ontdekken. Ze mogen laten zien wat ze kunnen, zonder dat daarbij de nadruk op prestatie en competitie ligt. Dat zijn ervaringen waar ze later nog heel wat mee kunnen doen. Scouting staat midden in de maatschappij Sommige mensen weten vaak geen raad met hun vrije tijd. Dat zal een Scout niet snel overkomen. Naast sport en spel, zetten zij zich in voor projecten die ten dienste staan van mens en natuur, ver-af en dichtbij.

Scouting is milieubewust. Met Scouting wordt de natuur leuk en interessant tegelijk. Een spannende speurtocht leert vaak meer dan een stapel boeken. En wie de natuur kent, gaat er goed mee om. Scouts verkennen niet alleen hun omgeving, maar ook de hele wereld. Over de gehele wereld telt Scouting 24 miljoen leden in 120 landen. Tijdens internationale kampen maken groepen kennis met Scouts uit andere landen. En zo ook met andere gewoonten. Ieder land en iedere groep kent zijn eigen avontuur.