‘In den beginne was er niets.
Daarna is er vijfentwintig jaar gepadvinderd.’

Zo begint ons oudste logboek, gedateerd in 1936.

Helaas is er van voor die tijd niets te vinden over onze groep, maar er staat gelukkig in dit eerste logboek beschreven wat er in die 25 jaar ongeveer is gebeurd. Ik zal het u vertellen…

Padvindersgroep De Bison is opgericht op 21 april 1911. De eerste voorzitter was Jonkheer Beelaerts van Blokland. De eerste hopman was de heer Kruiseman. De eerste opkomsten waren in een zolderkamer op de Lorentzlaan in Zeist later in het Lufase gebouwtje dat toen De Wicent heette.

In 1916 werd door prins Hendrik de eerste vlag uitgereikt. In 1928 op 26 november worden de welpen opgericht onder de naam: Welpenhorde I afdeling Zeist. Over de welpen wordt verder niet veel gezegd in deze logboeken, misschien dat er elders nog aparte logboeken van de welpen zijn uit deze tijd.

De tweede vlag werd uitgereikt op een nationaal kamp in 1932 (lokatie onbekend). Vlag 3 werd uitgereikt door de toenmalige burgemeester van Zeist, N.L. van Hoethe tot Echten. Of deze vlaggen nog in het bezit zijn van de groep weet niemand, ik neem dus ook maar aan van niet.

In verdere notities in het logboek blijkt dat de vaandrig in 1936 het niet makkelijk had. Sterker nog deze arme man had klaarblijkelijk nogal eens pech. Ik citeer over wat er op een E.H.B.O. oefening op 21 maart 1936 gebeurde voor groot publiek:
‘…Dat ging vrij goed en de vaandrig die met zijn hoofd en benen kennis gemaakt had met een ijzeren lantaarnpaal is vrij snel en goed behandeld, op brancard weggedragen en onderweg door den brancard gezakt.’

Dit is slechts een van de meerdere notities over de vaandrig in ‘moeilijke’ tijden.

De wereld jamboree 1937, Bloemdaal – Vogelenzang.
De voorbereidingen in de omgeving Zeist – Driebergen – Doorn waren in volle gang. Al bladerend door dit logboek kom ik een folder tegen van de wereld jamboree – propaganda avonden. Als u denkt dat het commerciële er toen nog niet was dan heeft u het flink mis! In 1937 was men daar ook allang mee bezig, het hele foldertje staat vol met advertenties.

En nu ga ik u allen teleurstellen, meer staat er niet in over de wereld jamboree, het volgende logboek begint in 1938. Erg jammer maar ik ga ons gebouw nog een keer uitspitten naar missende logboeken.

Vervolgens is er een logboek bijgehouden over wat er allemaal aan programma’s gedaan is. Geen weergaven van speciale opkomsten of kampen. Over de tweede wereld oorlog wordt vrijwel niet gerept in het logboek. Het enige wat ik heb kunnen vinden was dat ze sporen van zichzelf en van dieren hebben getekend en dat ze een voetstap van een duitse soldaat erbij hebben gezet.

Tijdens de oorlog is er (naar ik heb mogen horen) een verbod geweest op padvinderij activiteiten. Dit zou een verklaarbare reden zijn waarom er na 29 maart 1941 geen logboek meer is bijgehouden. Het eerst volgende logboek dat wij in ons archief hebben beslaat de periode vanaf 1946.

In 2011 hebben wij ons 100-jarig jubileum mogen vieren. Op naar het 125 jarig bestaan!

Oud-leden nemen de logboeken door op zoek naar....

Oud-leden nemen de logboeken door op zoek naar….