1. Gebruik van alcoholische dranken is alleen voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.
  2. Alcoholgebruik vóór 17.00 uur is, behoudens op speciale gelegenheden, verboden.
  3. Alcoholgebruik dient ten alle tijden verantwoord te gebeuren.
  4. In de avonden is het verboden voor jeugdleden om zonder leiding in de bar te zijn: “Leiding naar huis – jeugdleden naar huis”.
  5. De bar en gebouw dienen na afloop van de avond te worden opgeruimd – het gebouw dient adequaat te worden afgesloten.